BORANG-BORANG NCR SELANGOR:
Bil. Keterangan Manual Pengguna Senarai Semak Borang
1. Permohonan Pendaftaran Bagi Perkahwinan Luar Negeri Dan Pendaftaran Sukarela Muat Turun Muat Turun Muat Turun
2. Permohonan Pendaftaran Perkahwinan Berlawanan Enakmen Muat Turun Muat Turun Muat Turun
3. Permohonan / Pengesahan / Pendaftaran Rujuk Muat Turun - Muat Turun
4. Permohonan Pendaftaran Perceraian / Pembatalan Perkahwinan Muat Turun - Muat Turun
5. Permohonan Salinan Catatan Dalam Daftar Perkahwinan Dan Indeks Perkahwinan - - Muat Turun
6. Permohonan Pemeriksaan Dalam Daftar Dan Indeks Perkahwinan / Perceraian / Pembatalan Perkahwinan / Rujuk - - Muat Turun
7. Permohonan Pindaan Dalam Daftar dan Indeks Perkahwinan / Perceraian / Pembatalan Perkahwinan / Rujuk - - Muat Turun